Välkommen till Sveha Plåt!

Svenska Hantverksplåtslageriet AB (Sveha Plåt AB) startades 1996 av Roger Hallingström och kort därefter blev Jonny Svensson delägare. Fortfarande drivs företaget med samma ägarkonstellation, men under åren har vi spetsat organisationen med erfarna arbetsledare som har en nära dialog med våra kunder.

Idag utför vi alla förekommande plåtarbeten kopplat till fastigheter. Vi har två kompletta anläggningar med kontor, verkstad och lager i Linköping och Norrköping. Ett nära samarbete mellan dessa anläggningar ger oss en stor fördel och en möjlighet att styra resurser efter var uppdragen finns. Genomåren har vi satt vår prägel på många fastigheter i Norrköping och Linköping med omnejd.

Heltäckande verksamhet

Våra heltäckande resurser och yrkeskunnig personal innebär att vi kan åta oss de flesta uppdrag åt
byggbolag, fastighetsägare, kommun och landsting. Ofta är vi underentreprenör åt byggbolag men vi
tar oss även an totalentreprenader vid byte och renovering av tak.

Vårt namn är synonymt med hög kvalitet

Trots att tiderna blir snävare i projekten lägger vi stort fokus på att hålla en hög kvalitet. Vi har har många återkommande kunder, dar nagra har varit oss trogna sedan starten. Det tror vi beror på att de är nöjda med oss och att de uppskattar vår syn på hög kvalitet.