Linköping

Heltäckande plåtarbeten i Linköping

Det var i Linköping allting startade och under de tjugo år som vi varit verksamma har vi

utfört varierande uppdrag åt byggbolag, fastighetsbolag, kommun och landsting. Vi harverkligen satt vår prägel på staden, i alla fall uppifrån. Från det att vi gjorde våra första jobbpå Ericssons kontor och Stångs Maskin har vi lagt plåt på mängder av tak i Linköping medomnejd.

l Linköping har vi kontor, lager och verkstad. Som ett lokalt företag har vi en personlig kontaktmed våra kunder. Det är alltid enkelt att komma i kontakt med oss!

Vi arbetar som total- och underentreprenör och har även ramavtal med en del större fastighetsägare. Tack vare våra heltäckande resurser kan vi utföra de flesta förekommande plåtarbeten.

Vi utför också montagearbeten på industri och verkstadslokaler.